Σαμανίδης Κωνσταντίνος

Γεννήθηκε στην Ιραγκά της σοβιετικής Γεωργίας το 1954 από Έλληνες γονείς. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής Ιραγκά το 1972. Έπειτα εισήλθε στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της πόλης Βλαντικαυκάς (Πανεπιστήμιο της Βόρειας Οσσετίας), στη νότια Ρωσία, στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του επιτυχώς.
Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, εργάστηκε στη γενέτειρά του ως οικονομολόγος μέχρι το 1991. Αργότερα διετέλεσε, ενεργά, πρόεδρος της Κοινότητας της περιοχής Ιραγκά της πόλης Τετριτσκάρο της Γεωργίας μέχρι το 1995, οπότε και παλιννόστησε στην Ελλάδα μόνιμα, με την οικογένειά του, λόγω της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό κλάδο, ιδρύοντας με τα τέκνα του προσωπική εταιρία αρτοποιίας η οποία λειτουργεί μέχρι και σήμερα με έντονη δραστηριότητα.
Είναι έγγαμος με δύο γιους και έχει τέσσερα εγγόνια. Κατοικεί στο Ελευθέριο-Κορδελιό και ασχολείται με την προσωπική επιχείρηση των τέκνων του.