Βασιλειάδου Ελευθερία (Ρίτα)

Είναι εκπαιδευτικός φιλόλογος και ζει μόνιμα και εργάζεται στον Εύοσμο.

Σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην ειδίκευση της εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες σε γενικά σχολεία και σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής [ΣΜΕΑ, ΕΕΕΚ] της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι κάτοχος πιστοποιημένης επάρκειας γνώσης γραφής Braille. Είναι τελειόφοιτη του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει παρακολουθήσει πολλά μεταπτυχιακά σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, προγράμματα εξειδίκευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης στο χώρο της εκπαίδευσης και της διοίκησης αυτής, της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Έχει εργαστεί ως επιβλέπουσα αρχαιολόγος σε εργασίες ανασκαφών σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός φιλόλογος στη δημόσια εκπαίδευση σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από το 2008 έως και σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός φιλόλογος στο «Οιδανικώ», φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στον Εύοσμο.